Zámek a Vdoví dům v Łomnici

Na území obce se nachází dva zámky. První byl postaven v barokním stylu pravděpodobně v roce 1720 na místě předchozí stavby. V roce 1800 byl vedle hlavní budovy postaven druhý klasicistní zámek nazývaný Vdoví dům, navržený pro nejstarší ženu rodu. Park byl charakteristický výsadbou mnoha různých květin a architekturou a zahradní výstavbou, která imitovala zdejší…

Královský zámek v Mysłakowicích

Královský zámek se nachází v obci Mysłakowice. Leží mezi pahorkatinami Lomnickou (Wzgórze Łomnickie) a Karpnickou (Wzgórze Karpnicke). Od počátku existence obce se její majítelé velmi často měnili. V roce 1816 byl majitelem zámku polní maršálek August Neidhard von Gneisenau. V roce 1832 získal zámek a okolní území pruský král Fridrich Vilém III von Hohenzollern jako…

Zámek Wojanów

Zámek Wojanów leží na úpatí Sokolích hor a Karpnické pahorkatiny. Vlastníky vesnice byla po mnoho let rodina von Zedlitzova. V roce 1831 koupil statky spolu se zámkem tajný poradce pro spravedlnost Karel Albrecht Ike, který ho následně prodal králi Fridrichu Vilému III. Pruský král ho jako dar předal svojí dceři princezně Luise, ženě Friedricha Niederlandzkého.…

Krajinářský park a statek v Bukowci

Největší atraktivitou Bukowce je okázalý krajinářský park založený pruským hrabětem Fridrichem Vilémem von Reden na přelomu 18. a 19. století. Mezi mnoho zachovalých památek zdobících park patří Čajovna, nazývaná Svatyní Atény. Budova byla postavena v roce 1804 podle vzoru řecké svatyně a byla darem pro hraběnku von Redenová. Nachází se na kopci, ze kterého je…

Zámek v Bukowci

Zámek v Bukowci se nachází ve středu okázalého komplexu zámeckého areálu, který najdeme v dolní části Bukowce, při cestě do obce Karpniki. Přelomovým datem v dějinách panství byl rok 1785, ve kterém statky v Bukowci koupil Friedrich Wilhelm von Reden. Tento dynamický, všestranně vzdělaný muž, který měl mnoho zájmů a uměleckých ambic, učinil zásadní změny…

Zámek Karpniki

Zámek Karpniki leží na úpatí Sokolích hor. Je obehnán středověkým příkopem a parkem. V sousedství se nachází mnoho rybníků, u kterých je při troše štěstí možné obdivovat mnoho druhů zajímavých ptáků. Jedna z legend praví, že zámek byl postaven templáři. V 15. a 16. století patřil rodině Schaffgotschů, což byl jeden z nejmocnějších rodů Slezska.…

Sokolí hory

Sokolí hory se dvěma nejvyššími vrcholy – Krzyżna Góra (654 m n.p.m.) a Sokolík (642 m n.p.m.) – se nachází na hranicích obce Mysłakowice a Rudavského přírodního parku. Můžeme zde vidět četné shluky skalek, skalních bloků, jednotlivých skal, labyrintů, které jim dávají neopakovatelný charakter. Sokolíki jsou občas díky svému tvaru nazývané poprsím Lolobrigity. Jsou nejen…

Opis: Pałac i Dom Wdowy w Łomnicy

Na území obce se nachází dva zámky. První byl postaven v barokním stylu pravděpodobně v roce 1720 na místě předchozí stavby. V roce 1800 byl vedle hlavní budovy postaven druhý klasicistní zámek nazývaný Vdoví dům, navržený pro nejstarší ženu rodu. Park byl charakteristický výsadbou mnoha různých květin a architekturou a zahradní výstavbou, která imitovala zdejší…

Opis: Góry Sokole

Sokolí hory se dvěma nejvyššími vrcholy – Krzyżna Góra (654 m n.p.m.) a Sokolík (642 m n.p.m.) – se nachází na hranicích obce Mysłakowice a Rudavského přírodního parku. Můžeme zde vidět četné shluky skalek, skalních bloků, jednotlivých skal, labyrintů, které jim dávají neopakovatelný charakter. Sokolíki jsou občas díky svému tvaru nazývané poprsím Lolobrigity. Jsou nejen…