Největší atraktivitou Bukowce je okázalý krajinářský park založený pruským hrabětem Fridrichem Vilémem von Reden na přelomu 18. a 19. století.

Mezi mnoho zachovalých památek zdobících park patří Čajovna, nazývaná Svatyní Atény. Budova byla postavena v roce 1804 podle vzoru řecké svatyně a byla darem pro hraběnku von Redenová. Nachází se na kopci, ze kterého je nádherný výhled na Sněžku a hřeben Krkonoš. Čajovna je v současnosti vizitkou parku. Dalším lákadlem, které stojí za vidění je Dům zahradníka, který byl postaven v roce 1797 a byl první stavbou v parku. Pozornost přitahuje zajímavý tvar střechy budovy. Od Čajovny a Domu zahradníka byla postavena silnice vedoucí k rozhledně, která se rovněž nazývá Strażnica. Z vrcholu věže můžeme obdivovat nádherné panorama Krkonoš a Janovického rudohoří. Věž je zpřístupněna celoročně.

V blízkosti na svazích hory Mrowiec se nachází ruiny neogotické stavby nazývané Opatství. Vznikla jako zahradní pavilon a v roce 1815 byla přeměněna na mauzoleum. Z kopce se táhne výhled na rybník Kąpielnik, po kterém je možné se projet na lodičkách. V blízkosti parku se nachází hospodářská stavení, která vznikla na začátku 19. století. Na statek navazuje bývalý pivovar, kancelářská budova, stodola a budova Podkovy. Ve Stodole je provozována kavárna s obchodem nabízejícím regionální výrobky. Jsou v ní organizovány umělecké akce. V budově bývalého Pivovaru bylo otevřeno muzeum „Tajemný les”, které představuje přírodní bohatství Jelenohorské kotliny a mysliveckou historii.

Park a statek v Bukowci jsou ideálním místem pro trávení volného času v přírodě, které je obklopené mimořádnou architekturou. Je to místo, ve kterém se koná mnoho kulturních a vzdělávacích akcí. Park je veřejný a je zde i možnost navštívit jej s průvodcem.