Zámek Wojanów leží na úpatí Sokolích hor a Karpnické pahorkatiny. Vlastníky vesnice byla po mnoho let rodina von Zedlitzova.

V roce 1831 koupil statky spolu se zámkem tajný poradce pro spravedlnost Karel Albrecht Ike, který ho následně prodal králi Fridrichu Vilému III. Pruský král ho jako dar předal svojí dceři princezně Luise, ženě Friedricha Niederlandzkého. Na její přání byl zámek přestavěn a byla mu dodána spousta neogotických prvků. Veškerými pracemi byl pravděpodobně pověřen stavitel Hermann Heinrich Wentzel. Podobně jako v případě zbylých budov si přestavba vyžadovala zavedení charakteristických architektonických detailů, které vedly k tomu, že z dálky zámek připomínal středověký hrad. Vzhled zámku z tohoto období popsala ve svých dopisech Louisa Radziwillová, manželka správce Velkého poznaňského knížectví. Projektem okolního parku byl pověřen Peter Joseph Lenne, ředitel královských zahrad. Celá dispozice parku byla úzce spojena s vyhlídkovou osou zámku. Vedle terasy byl umístěn rybník a nedaleko se klikatila řeka podél romantické pěší stezky. Kolem bylo vysazeno několik desítek druhů rostlin, skupiny keřů a jednotlivé stromy, mezi nimiž se vynořovaly romantické tvary budovy. Jak vyplývá z dobových záznamů, z oblasti parku a zámku, vinulo se okolo malebné panorama Krkonoš a Janovického rudohoří. Zámecká residence ve Wojanowě byla ve vlastnictví královské rodiny až do roku 1908. Potom byla prodána spolu s přilehlými budovami.

Dnes je zámek Wojanów v soukromých rukách a od roku 2007 je zde hotel a restaurace. Před zámkem se nachází nádvoří se zdobenou kašnou a hospodářskými budovami z 18. století. Jsou zde stáje, hospodářská stavení, sýpky, kravín a stodola, které jsou v současné doběprávě hotelem a restaurací. K zámku z jižní strany přiléhá rozlehlý park o rozloze asi 16 hektarů s mnoha turistickými stezkami.